Service-residenties

Een geheel van privéwoningen waarin ouderen een zelfstandig leven kunnen leiden, met gemeenschappelijke voorzieningen waarop ze vrijwillig een beroep kunnen doen.

Een service-residentie is samengesteld uit een geheel van privéwoningen die bestemd zijn voor valide of licht hulpbehoevende personen vanaf 60, die indien gewenst een beroep kunnen doen op diensten (maaltijden, poetshulp, animatie, verpleegkundige permanentiedienst, enz.), zodat ze zelfstandig kunnen blijven wonen.

Er zijn twee types service-residenties:

  • deze waarbij de beheerder zowel de inrichtende instantie is van de woningen, als van de aangeboden diensten
  • en zij die onderworpen zijn aan de regeling betreffende de mede-eigendom, waarvan de beheerder met andere woorden alleen verantwoordelijk is voor de diensten die aan de bewoners aangeboden worden, en de bewoners dit appartement bewonen op grond van een eigendomstitel, vruchtgebruik, of een huurovereenkomst met de eigenaar.

In beide gevallen kunnen de bewoners gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen (restaurant, cafetaria, wasplaats, enz.).

Er is dag en nacht een personeelslid aanwezig in het gebouw om elke oproep van een oudere onmiddellijk te kunnen beantwoorden. Hiertoe wordt elk appartement uitgerust met een oproepsysteem.

Indien de te verstrekken zorg te omvangrijk is, moet de bewoner een beroep doen op een externe dienst.

De bewoners worden aangemoedigd om deel te nemen aan het beheer van de voorziening via een participatieraad. Deze is samengesteld uit de bewoners of hun vertegenwoordigers en verstrekt adviezen betreffende de algemene werking van de residentie.

De beheerders van deze instellingen moeten een leefproject ontwikkelen dat de doelstellingen vastlegt waarmee ze het welzijn en de ontwikkeling van de ouderen willen bevorderen.

De bewoners betalen een maandelijkse vergoeding en voor bepaalde optionele diensten kunnen supplementen aangerekend worden.

Adres zoeken

Delen