Gezondheidspromotie door en bij sportbeoefening

Organiseren van educatieve campagnes en verbod op risicovechtsporten en dopinggebruik

In het kader van haar bevoegdheden op het gebied van de gezondheidsopvoeding en de preventieve gezondheidszorg, heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een nieuwe ordonnantie, de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, gewijzigd bij de ordonnantie van 29 juli 2015, het doping en de preventie ervan aangenomen, waardoor zij op het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad educatieve, informatie- en preventiecampagnes kan organiseren omtrent de gezondheidspromotie door en bij sportbeoefening, de beoefeningsvoorwaarden van de risicosporten kan vastleggen en de modaliteiten van de bestrijding van dopingpraktijken kan organiseren.

Op basis van de uitvoeringsbesluiten ervan (onder andere de lijst van vechtsporten met extreem risico) kan het Verenigd College vechtsporten die gepaard gaan met extreme risico's verbieden en controle uitoefenen op de beoefening van vechtsporten met risico.

Inzake de bestrijding van dopingpraktijken, kan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie door de tenuitvoerlegging van de ordonnantie de verbintenissen nakomen die bepaald werden, enerzijds, in de opeenvolgende samenwerkingsakkoorden afgesloten met de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap (depenalisering voor de sportbeoefenaars die betrapt worden op doping, lijst met verboden producten, informatie-uitwisseling inzake de tuchtmaatregelen, enz.) en, anderzijds, in de internationale overeenkomsten waarmee ze heeft ingestemd (de overeenkomst van de Raad van Europa ter bestrijding van doping ondertekend in 1989 te Straatsburg en de internationale overeenkomst die in 2005 werd aangenomen door de UNESCO).

Nuttige link

Adres zoeken

Delen