Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde

In het kader van de bevoegdheidsoverdracht van de Zesde Staatshervorming valt het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde sinds 1 juli 2014 onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het grondgebied van Brussel-Hoofdstad.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoudt tijdens het jaar 2015 een IMPULSEO-stelsel, dat georganiseerd is op basis van de regelgeving van kracht sinds 30 juni 2014, namelijk het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan.

Als overgangsmaatregel voor het jaar 2015 wordt het Impulsfonds, voor rekening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, door het Participatiefonds beheerd.

Alle werkingsregels betreffende het Impulsfonds bevinden zich op de website van het Participatiefonds via volgende link: http://www.fonds.org/nl/dienstverleningsactiviteiten/wettelijkeenreglementaireopdrachten/impulseo.

Adres zoeken

Delen