Verenigd College (bevoegde ministers)

Inleiding

De organen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn:

  • de Verenigde Vergadering, samengesteld uit:
    • de 89 leden van de Nederlandse en Franse taalgroep van het Brussels Parlement (de 89 Brusselse volksvertegenwoordigers zetelen dus zowel in het Brussels Parlement als in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)
  • en het Verenigd College, samengesteld uit:
    • vier leden met beslissende stem, namelijk de twee ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die tot de Nederlandse taalgroep behoren en de twee ministers die tot de Franse taalgroep behoren;
    • de Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met raadgevende stem; deze zit het Verenigd College voor;
    • een Brussels lid van de Vlaamse Regering en een Brussels lid van de Franse Gemeenschapsregering die door hun respectieve Regering zijn aangewezen, met raadgevende stem

Zij oefenen gezamenlijk de wetgevende macht (de ordonnantiegevende macht en de verordeningsbevoegdheid) uit. Het recht van initiatief behoort aan het Verenigd College en aan de leden van de Verenigde Vergadering.

Leden Verenigd College

Als uitvoerende macht kan het Verenigd College de verordeningen en besluiten ter uitvoering van de ordonnanties nemen.

In overeenstemming met het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 20 juli 2014 tot vaststelling van de bevoegdheden van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, werden de bevoegdheden als volgt bepaald:

Ministres competents

Rudi Vervoort, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Rudi Vervoort

Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), bevoegd voor de coördinatie van het beleid van het Verenigd College

Contactgegevens

Hertogsstraat 7-9
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 506 32 11
Fax: +32 (0)2 514 40 22
E-mail: info@vervoort.irisnet.be
http://www.rudivervoort.be

Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Guy Vanhengel

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen (samen met Minister Didier Gosuin)

Contactgegevens

Kunstlaan 9
1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 209 28 11
Fax: +32 (0)2 209 28 12
E-mail: info@vanhengel.irisnet.be
http://www.guyvanhengel.net

Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Didier Gosuin

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen (samen met Minister Guy Vanhengel)

Contactgegevens

Botanic Building, Sint-Lazaruslaan 10, 13de verdieping
1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 506 34 11
Fax: +32 (0)2 511 88 59
E-mail: info@gosuin.irisnet.be
http://didiergosuin.brussels

Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Pascal Smet

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring (samen met Minister Céline Fremault)

Contactgegevens

Zenith, Koning Albert II laan 37, 12de verdieping
1030 Brussel
Tel.: +32 (0)2 517 12 00
Fax: +32 (0)2 517 14 90
E-mail: info@smet.irisnet.be
http://100procentbrussels.be

Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Céline Fremault

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring (samen met Minister Pascal Smet)

Contactgegevens

Kapitein Crespelstraat 35
1050 Brussel
Tel.: +32 (0)2 508 79 11
Fax: +32 (0)2 514 48 60
E-mail: info@fremault.irisnet.be
http://www.fremault.irisnet.be

Delen